Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Ekonomisinin Genel Durumunu Anlattı « Egenews | Ege ve İzmir Son Dakika Haberleri

6 Ekim 2022 - 13:17

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Ekonomisinin Genel Durumunu Anlattı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Ekonomisinin Genel Durumunu Anlattı
Son Güncelleme :

09 Ekim 2020 - 18:32

2340 Okuma

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz
Ticari ve sanayi gelişmişliğin yanında tarihi ve turist’lik değerleri ile Dünya’nın gözde kenti
Manisa’nın ,Yatırımcıları cezbeden nedenlerini anlattı.

***MANİSA EKONOMİSİNİN GENEL DURUMU
Manisa; tarihi, kültürü, verimli toprakları ve gelişmiş sanayisi ile ülkemizin gözde illerinden
bir tanesidir. 16 şehzadeye sancak beyliği yapması sebebiyle Şehzadeler Şehri olarak
adlandırılan Manisa aynı zamanda üretim odaklı yatırımlarıyla öne çıkmakta, üretimde
yüksek katma değerli yaklaşımını korumaktadır.
Gelişmiş ulaşım alt yapısı ile yatırımcıları cezbeden avantajlı bir konuma sahip olan İlimizde
sanayileşme düzeyi yüksektir. İlimizde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı
2019 verilerine göre 1439’dur. Manisa, 2004-2005 yıllarında Financial Times tarafından
“Dünya’nın En Uygun Yatırım Kenti”; Çinli yatırımcılar tarafından “Dünya’da Yatırım
Yapılacak En İyi Sanayi Bölgesi”; 2005-2006 yıllarında Financial Times tarafından
“Avrupa’nın En İyi ve En Uygun Yatırım Kenti”; Güney Avrupa’da “Geleceğin Kenti”
kategorisinde 2. ve Türkiye’de Geleceğin Kenti kategorisinde 1. seçilmiştir.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2019 yılı Türkiye’nin ilk 500 sanayi
kuruluşu arasında Manisa’dan 24 firma, 2019 yılı ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde de 15
firmamız yer almaktadır.
İlimizde 28 tane Ar-Ge Merkezi bulunmakta olup bunlardan 4 tanesi otomotiv ana ve yan
sanayi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yayınlamış olduğu istatistiklere göre ilin ihracatı
yaklaşık dört buçuk milyar dolardır. Bu rakamlarda ildeki gelişmiş sanayinin ve ilin verimli
topraklarının sonucu olan yüksek tarımsal üretimin önemli rolü bulunmaktadır. TÜİK
verilerine göre ithalat rakamlarına bakıldığında ilin ithalatı 3 milyon dolar civarındadır.
İlimizde ihracatta öne çıkan sektörler, gıda ürünleri ve içecek sanayi (535 milyon dolar),
metal eşya sanayi (465 milyon dolar) ve motorlu kara taşıtı ve römork sanayidir (363 milyon
dolar).
İlimiz, orta yüksek teknolojili üretimin ve güçlü beyaz eşya firmalarının da etkisiyle tasarım,
marka ve faydalı model başvurularında TR33 Bölgesi illerine kıyasla oldukça iyi durumdadır.
Manisa, Turgutlu, Akhisar, Salihli ve Muradiye olmak üzere 5 aktif, Soma’da 1 alt yapı
çalışmaları tamamlanmış, Kula’da 1 kurulma aşamasında olmak üzere 7 karma OSB,
Akhisar’da Zeytin ve Zeytin Yağı Türevleri İhtisas OSB ve Alaşehir’de kuruluş çalışmaları
devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB ile şehrimizdeki OSB sayısı 9’a çıkacak. Mevcut
OSB alanlarında 985 sanayi parselinden 727 tanesi sanayicilerimize tahsis edilmiş durumda.
Manisa Organize Sanayi Bölgemiz; 222 parselde 196 firmaya ve 51.000’den fazla çalışana ev
sahipliği yapmaktadır. 710 ha toplam imar planına sahip MOSB’den 100’ü aşkın ülkeye
ihracat yapılmakta olup 2017 yılı itibarıyla toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 8.405.000.000
USD’ye ulaşmıştır. İhracat 4.070.000.000 USD iken, ithalat 4.335.000.000 USD olarak
gerçekleşmiştir. Yaklaşık 10 milyon m² alanda %93 proje bazında doluluk oranına sahip
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Fransa, Hindistan,
Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Japonya menşeili %100 yabancı sermayeli 25 şirket ve
yabancı ortaklı 15 şirket bulunmaktadır.
Manisa aynı zamanda, verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla hem il hem de ülke
ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır. İlimiz tarım ve hayvancılıkta ülke
sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Manisa, bir sanayi ili olmasına rağmen geniş
bitkisel ve hayvansal ürün yelpazesine sahiptir. Kurutmalık çekirdeksiz üzüm, sofralık zeytin,
toplam üzüm üretimi, etlik tavuk varlığı, hindi varlığı, tatlı patates üretiminde Manisa,
Türkiye sıralamasında 1 incidir. Bununla birlikte tütün ve kekikte 2 inci, salçalık domateste 3
üncü, kiraz üretiminde 4 üncü sırada yer alıyoruz. Manisa da yetiştirilen birçok ürünle de
yine Türkiye sıralamasında üst sıralarda yer alıyoruz. Türkiye’nin ürettiği kurutmalık
çekirdeksiz üzümün yüzde 89’u Manisa’da üretilmekte, üretilen ürünün yüzde 85’i
Manisa’daki üzüm işletmeleri tarafından yurt dışına ihraç edilmektedir. Ege İhracatçılar
Birliği verilerine göre 2019 yılı kuru üzüm ihracat miktarı 243 bin 858 ton ve parasal değeri
523 milyon 496 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2019 yılı
verilerine göre ilimizden gerçekleşen tarımsal ihracatın parasal değeri 587.620.260 dolar
olmuştur. İlimizde tüm sektörlerden yapılan ihracatın değeri 4.429.647.250 dolardır. İlimiz
TÜİK 2019 yılı verilerine göre, canlı hayvan değeri konusunda da oldukça iyi konumdadır.
3,6 milyar TL canlı hayvan değeri ile ülke çapında %2,1 paya sahiptir ve 10. sıradadır.
İlimiz yeraltı kaynakları bakımından da iyi bir konumdadır. Mermer, bakır, krom, çinko,
kurşun, demir, linyit gibi kaynaklara sahip olan ilimizde, 12 bin civarında kişi maden
sektöründe istihdam edilmektedir.
Manisa; kömür, su, rüzgâr ve jeotermal gibi yerli kaynaklardan enerji üreten bir il
konumundadır. Soma ilçesindeki termik santral ile kömürden, Akhisar-Kırkağaç-Soma
güzergâhındaki santrallerle rüzgârdan, Demirköprü Barajındaki hidroelektrik santrali ile
sudan, Alaşehir ilçesindeki enerji santralleri ile jeotermal kuyulardan elektrik üretilmektedir.
Bu bağlamda Manisa, ülkenin artan enerji ihtiyacının karşılanması yolunda öne çıkmaktadır.
İlimizde sanayi ve tarım sektörünün gelişmiş olması sebebiyle işsizlik oranı Türkiye
ortalamasının altındadır. (2013 TÜİK verilerine göre İşsizlik oranı 5,1) İş arayanlar genel
olarak iş bulmakta çok zorluk çekmemektedir.
***EKONOMİYİ İYİLEŞTİRECEK PROJELER
Manisa, sanayi alanında büyük işletmelere ev sahipliği yapıyor. Sanayi alanında
gerçekleştirilen ihracat ve yaratılan katma değer ile Manisa ekonomik olarak Türkiye’nin
öncü şehirleri arasında yer alıyor. Mevcut organize sanayi bölgelerini güçlendirmek ve
ilimizdeki farklı mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda yeni OSB
alanlarının kurulması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sanayi alanında ihtiyaç duyulan
teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla da ilgili kurumlarımız aracığıyla çeşitli
çalışmalar yürütmekteyiz.
Tarımsal faaliyetlerimizin kapasitesini arttırmak, çiftçilerimizin üretim miktarını
arttırabilmeleri amacıyla hazırlanan projelerimiz de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;
Alaşehir TDİOSB (Jeotermal Kaynaklı) Teknolojik Sera Kurulması Projesi: 1827,4 dekar
alanda jeotermal seracılık yapılabilmesi amacıyla fizibilite çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık
olarak 3 bin – 4 bin kişilik kadın istihdamının sağlanması öngörülmektedir.
Soma Termik Santrali Kül Depolama Alanında Teknolojik Sera Alanı Projesi: 722 dekar
alanda kurulması planlanan sera alanı tamamlandığında dünyada kül barajında topraksız
tarım yapılacak tek yer olma özelliğine sahip olacak. 1000 kişilik bir kadın istihdamının
sağlanacağı proje ile jeotermal enerji ile ısıtılan seralardan yaklaşık olarak %40 daha az
enerji ile çalışacak.
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi: Proje ile küçükbaş yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi ve
bölgemizde küçükbaş hayvan sayısını artırmak amaçlanmaktadır.
Demirci İlçesi Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Oluşturulması Projesi: Proje ile
Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatlar da Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alanlardan alınan
ürünlere yaptırım uygulamadan direk ihraç edilmesi sağlanacaktır. Demirci ilçemizde alınan
olumlu sonuçlar ile Gördes ilçemizde 2019 yılında 25 mahalle, Selendi ilçemizin tüm
mahalleleri 2020 yılında projeye dahil edildi.
İlimiz aynı zamanda kültürel mirasıyla ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkmaktadır.
Paranın ilk basıldığı yer olan Manisa, aynı zamanda bir ‘Şehzadeler Şehri’dir. Turizm alanında
hem Valiliğimiz hem de belediyelerimiz tarafından hazırlanan projeler ile Sardes, Kula
Jeopark, Aigai Antik Kenti ve kaplıcalarımız gibi turizm değerlerimizi tanıtarak ilimize daha
fazla turist çekmeyi ve turizm gelirlerimizi de arttırmayı hedefliyoruz. Hazırlanan projelerden
öne çıkanlardan biri Jeopark, Bintepeler ve bu alanların tamamını etkileyen Sardes Antik
Kenti için ihtiyaçları karşılayacak Ziyaretçi Merkezi inşası yapımıdır. İçerisinde dinlenme
alanları, hediyelik eşya satış stantları, görsel sunum alanı, kafeterya, teşhir deposu ve
lavabo-wcler bulunacak olan iki ziyaretçi merkezi Sardes Antik Kenti’nin girişlerine yapılacak.
Yıllardır eksik olarak hizmet veren bu alanların yenilenmesi ile ziyaretçilerimize daha iyi
hizmet verilecek (RÖP.).AYLİN YELİZ TOYDEMİR

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.