Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; “Yargı önüne çıkmaktan korkmuyoruz” | Egenews | Ege ve İzmir Son Dakika HaberleriEgenews | Ege ve İzmir Son Dakika Haberleri

22 Temmuz 2024 - 20:32

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; “Yargı önüne çıkmaktan korkmuyoruz”

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; “Yargı önüne çıkmaktan korkmuyoruz”
Son Güncelleme :

18 Nisan 2022 - 14:14

2300 Okuma

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AKP Karaburun İlçe Başkanı
Adem Avcı’nın şikâyeti üzerine açılan, kendisine ve bazı Belediye çalışanlarına “zimmet suçu
işledikleri” iddiasıyla yargıya taşınan iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Göreve geldiği 2019 yılının yaz aylarında, Belediyeye ait iki tesiste yaşandığı iddia
edilen suçun, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tesisteki ilk hasılatın Ziraat Bankası’na geç
yatırılmasından kaynaklandığını belirten İlkay Girgin Erdoğan, İzmir 4’üncü Ağır Ceza
Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameye karşı yargıya hesap vermeye hazır olduğunu
belirtti.

// ŞİKÂYETİN ADRESİ YİNE AKP İLÇE BAŞKANI
Göreve geldiği 2019 yılı Nisan ayından itibaren AKP İlçe Başkanı Adem Avcı’nın
kendisi hakkında pek çok şikayet dilekçesi verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Meclis toplantılarına
bile katılmayan İlçe Başkanı, Karaburun’a ve ilçemizin geleceğine yönelik en küçük bir fikri ve
söylemi olmadığı için, yerel siyaset yapmayı adliye koridorlarında dolaşmak sanıyor. Geçen
üç senede kendisinin ve arkadaşlarının Karaburun’a yönelik en küçük bir proje fikrine tanık
olmadık. Benimle ilgili sürekli yargıya şikâyette bulunmak, yandaş basının Karaburun
muhabirliğini yapmak ve Meclis’imizde alınan her karara ret oyu vermek dışında görevleri
olmadığına kendilerini inandırmış durumdalar. Ben mesleğim icabı uzun yıllar o koridorlarda
Avukat olarak dolaştım, şimdi de Belediye Başkanı olarak yargıya hesap vermekten
korkmuyorum. Adalete güveniyorum. Yargıyı kullanarak beni sindireceklerini sananlar,
yanıldıklarını görecekler.” dedi.
Şikâyete konu olan iddiaların üç sene öncesine ait olmasına ve Bilirkişi Heyet Raporu
ile dayanaksız olduğunun tespit edilmesine rağmen, hukuk normları zorlanarak mahkemeye
sunulduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
// “KAYMAKAM İLE SİYASİ ZEMİNDE MÜCADELE EDEMEM”
“İlçemizde göreve başladığı günden itibaren Belediyemizin pek çok yatırımına
engel olan Kaymakam hanımefendi iktidar partisinin ilçe örgütü ile adeta işbirliği
içinde çalışıyor görüntüsü veremektedir. Açılan her iki davanın da soruşturma savcısı
Kaymakam Hanımefendinin eşidir.
Bu süreçte bana ve Karaburun Belediyesi’ne karşı açılan iki davada tanık olan
ya da bilgisine başvurulan Karaburun Belediyesi Eski Muhasebe Müdürü Gülay
Güngör’ün kızı Hilal Balaban AKP Karaburun İlçe Teşkilatı’nda görevlendirilmiş ve işe
alınmıştır.

Aynı şekilde, hükümete yandaş basına yapılan açıklamalarda ‘vatandaş görüşü’
olarak bilgisine başvurulan ve medyada açıklamaları halktan biri olarak verilen kişiler,
Karaburun Devlet Hastanesi’nde işe alınmış olan AKP Karaburun Gençlik Kolları
Başkanı İrfan Kaya ve AKP Karaburun Kadın Kolları Başkanı Neşe Kaplan’dır.
Tüm bu gelişmeler olurken, ‘görevini kötüye kullandığı ve denetimi altındaki
kurumda usulsüz işlemler gerçekleştirdiği’ iddiası ile hakkında 24 Aralık 2021 tarihinde
muhakkik atanan Sayın Kaymakam hakkında yapılan ve sadece dört tapu kaydını
kapsayan inceleme her nedense dört aydır tamamlanamamış ve karar verilememiştir.
Yaşananları elbette tesadüf olarak görmüyoruz.
Ben AKP İlçe Başkanı ile her türlü zeminde ve her şartta siyasi mücadele
veririm. Ama Kaymakam ile devletin mülki idare temsilcisi olarak siyaset zemininde
mücadele veremem.
Üzülerek belirtmek isterim ki, bu davada Yargı-Mülki İdare-Siyaset arasında iç
içe geçmiş ilişki düzeneğinin ülkemize özgü bir örneği yaşanmaktadır. Burada sinsice
uygulanmak istenen oyun planı, Eylül ayında ilk duruşması yapılacak bu davayı
mümkün olduğu kadar uzatmak, 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçim sürecine
‘iki ayrı ağır ceza mahkemesinde yargılanan Belediye Başkanı’ olarak girmemizi
sağlamaktır.
Bahse konu iddiaların temelsiz olduğunu, bir kamu zararından söz etmenin
mümkün olmadığını, bunun da dosyada mevcut bilirkişi heyet raporu ile belirlendiğini
paylaşmam gerekmektedir.
Karaburun Belediyesi’ne ait işletmelerde verilen hizmetlere ilişkin hakkımda
ileri sürülen iddialar iftiradır. Bu iftiraları dile getirenler ve hukuk zeminine taşıyanlar
hakkında her türlü hukuki mücadeleyi verdiğimi ve vereceğimi de ifade etmek isterim.
‘Plaj işletmelerimizde adisyon alınmadığı’ iddiası, Bilirkişi Raporu’nda net
şekilde çürütülmüş ve İzmir 3’üncü Vergi Mahkemesi’ne açtığımız davada da, dijital
adisyon uygulanan tesislerde masalara ayrıca adisyon konulması zorunlu olmadığı
kararı, Mahkemenin 27 Ekim 2020 tarih ve 2020/1483 nolu kararı ile kesinleşmiştir.
Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin uygulamalarına göre soruşturma konusu olayda
zimmet suçunun tespit edilebilmesi için, şikâyet konusunun Sayıştay’dan emekli
uzman Denetçilerden oluşacak 3 kişilik Bilirkişi Kurulu’na tevdi edilerek Bilirkişi
Raporu’nun düzenlenmesi gerekir. İzmir Adli Yargı ilk derece mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığı’nın 2020 yılına ait Bilirkişi Listesi’nde sadece bir Sayıştay
emekli uzman denetçisi olduğundan, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na
gönderilmiş, 2020/10243 talimat nolu dosyadan 3 kişilik Bilirkişi Heyeti’ne incelenmek
üzere tevdi edilmiştir. Bu Bilirkişi Heyeti tarafından düzenlenen 6,5,2020 tarihli Bilirkişi
Heyet Raporu’nda bütün evrak üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmış paraların hesaplara
yatırılış tarihleri tek tek irdelenmiş, işletmenin faaliyete başladığı 7.6.2019 tarihinden
9.9.2019 tarihine kadar nakit ödemelerin peyder pey Ziraat Bankası’na yapıldığı, kredi
kartı ile yapılan işlemlerde zaten sorun olmadığı ve her gün hesaplara muntazaman
geçtiği belirtilmiştir.
Bilirkişi Heyeti Raporu’nun “Sonuç ve Kanaat” bölümünde ayrıntılı incelemeler
ve tespitler doğrultusunda isnat olunan suçlamaların gerçekleşmediği de ifade
edilmiştir. Bu raporu Karaburun Cumhuriyet Başsavcısı ve Kaymakam hanımın eşi
olan Osman Beraat Çetin yeterli görmemiştir. Bu heyet raporuna itibar etmeyerek tek
bir bilirkişinin verdiği ek rapora dayanarak dava açmıştır. Bu rapora ve psikolojik
terapi gördükten sonra yaşadıklarını hatırlamadığını iddia ederek ifadesini bir
mektupla değiştiren eski belediye veznedarı Atilla Yapar ve eski Muhasebe Müdürü

Gülay Güngör’ün ifadeleri dikkate alınarak adeta hukuk normları zorlanarak dava
açılmıştır.
Tüm bu olay ve olgular ışığında, halka hizmet etmek için seçilmiş ve göreve
gelmesinin üzerinden henüz iki ay geçmiş bir Belediye Başkanı’nın asli görevinin
Belediyeye ait işletmelerdeki tahsilatları takip etmek olmadığı, çok daha önemli
toplumsal sorumluluklarının olduğu; davaya konu olan tahsilatların kontrol ve
takibinde asıl sorumluluğunun Muhasebe Müdürü’nde olduğu açıktır.”
// “TERAPİ GÖRDÜ, BİR AYDA HAFIZASI YERİNE GELDİ, HER ŞEYİ HATIRLAMAYA
BAŞLADI!”
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilen iddianamede, Karaburun Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’nde
Veznedar olarak görev yapan Atilla Yapan’ın ifadelerinde Türk hukuk tarihine geçecek
çelişkiler yaşandığına dikkat çekti.
Atilla Yapan dava kapsamında 8 Şubat 2022 tarihinde alınan ilk ifadesinde, plajlardan
toplanan paraların kendisine verilerek Ziraat Bankası’na yatırdığına ilişkin hiçbir şey
hatırlamadığını belirtmişti. Yapan yaklaşık bir ay sonra 11 Mart 2022 tarihinde savcılığı bir
mektup yazarak hafıza kaybı yaşadığını, gördüğü terapi ve eski arkadaşları ile yaptığı
sohbetler sonucunda bir anda hafızasının yerine geldiğini, İncirlikoy işletmesinden gelen
paraların Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan tarafından Gülay Güngör’e teslim
edildiğini, kendisinin de Veznedar olarak bu paraları sayarak Ziraat Bankası’na yatırdığını
ifade etmişti.
Başkan İlkay Girgin Erdoğan bu mektup ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede,
Savcılıkta verilen ifadenin Savcılığa gönderilen bir mektupla değiştirilemeyeceğini, mektup ve
ilk ifadenin birbiri ile tamamen çelişkili olmasına rağmen; Savcı huzurunda verilen ifade
yerine hangi şartlarda kim tarafından yazıldığı belli olmayan bir mektuba itibar edilmesinin
hukuka aykırı ve manidar olduğunu dile getirdi.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.